ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับดร.ศรีชัย พรประชาธรรม และอาจารย์จินศิริ พุ่มศิริ ( 17-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 749 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และอาจารย์จินศิริ พุ่มศิริผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยมีนายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นผู้นำเสนอภาระกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1