ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ( 27-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 151 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะครู หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1)