ภาพกิจกรรม
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 11-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 353 ครั้ง

นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการประชุมสัมมนาการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ อิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่