ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัย Sichuan Engineering Technical College ( 12-03-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 392 ครั้ง

ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นำโดยนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ Mr. Xiao Feng(Vice President) ,Mr. Zhang Wei(Dean of Tourism Management) และ Mrs. He Dongmei(Vice Director of College Office and Foreign Affairs Office) คณะผู้บริหารจากวิทยาลัย Sichuan Engineering Technical College ซึ่งเป็นวิทยาลัยลำดับต้นๆของประเทศจีน โดยเป็นวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Top 28 National Model Vocational Colleges และTop 50 National College in Graduates Employment ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่