ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ( 31-08-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 363 ครั้ง

ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาเหนือ 1 ประจำปีการศึกษา 2560