ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 107 ครั้ง

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ฮ่วมใจ สร้างความชุ่มชื่นในผืนป่า ลดไฟป่า ลดหมอกควัน" โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เครื่อข่าย ทสม.จังหวัดลำพูน ณ ป่าชุมชนบ้านเชตวัน ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน