ภาพกิจกรรม
การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ปีการศึกษา2561 ( 22-08-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง

ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตืิการ ปีการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่