ภาพกิจกรรม
โครงการ การประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ( 24-09-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 188 ครั้ง

ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ดำเนินการจัดโครงการ การประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐภายในพื้นที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 20 แห่ง (Credit Photo by : น้องวุฒิ,น้องนินิว)