ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2563 ( 20-05-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 16 ครั้ง

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2563 โดยนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูยน์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1