ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาฯ ( 30-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 203 ครั้ง

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ โดยท่านวิทยากร นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Credit Photo by : น้องนินิว)