ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 314 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมกันต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : น้องนินิว)