ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( 09-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 241 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1พร้อมด้วย นางจงประนอม ศรีพรหมมา ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และนายธีรโชติ ธรรมกิติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 (Framework for IVEN 1 Development plan 2020 ) ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว)