ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 158 ครั้ง

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง