ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ( 17-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 256 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธาศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรองฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1