ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ( 30-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 399 ครั้ง

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะบุคลากร เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำปาง โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำพูน โดยวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่