ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ( 26-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 490 ครั้ง

24 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ เพื่อสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)หลักสูตรใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 3. สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4. สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 5. สาขาวิชาการเทคดนโลยีแมคคาทรอนิกค์ยานยนต์(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 6. สาขาวิชาการเทคดนโลยีการจัดการอาคารขนาดใหญ่(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่