ภาพกิจกรรม
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2560 ( 13-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 489 ครั้ง

วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ร่วมเข้าประชุมและรับทราบ ในกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี