ภาพกิจกรรม
Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Training Center ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 02-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 278 ครั้ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการTraining Center ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1(ประตูโขง) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการเป็นศูนย์สอนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น