ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมวิชาการ และการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอละงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 74 ครั้ง

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการประชุมวิชาการ และการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอละงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่