ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 17-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 422 ครั้ง

วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่