ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย ( 23-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 132 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8 คนที่มาศึกษาอยู่ที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และหลังจากนั้นเวลา 13.29 น. คณะผู้บริหาร ครู จาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าศึกษาดูงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง