ภาพกิจกรรม
การเยี่ยมชมตรวจสอบศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ( 29-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 476 ครั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 1. ที่ตั้งศูนย์ บริษัท สุขุม เซอร์วิสจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. ที่ตั้งศูนย์ หมวดการทางลำพูน (ดอยติ) จังหวัดลำพูน ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และอาชีวอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 3. ที่ตั้งศูนย์ ปตท.หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 4. ที่ตั้งศูนย์ร้านกาแฟหน้าวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา