ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/ 2561 ( 30-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 368 ครั้ง

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/ 2561โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1. เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 2. ความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรประจำปี 2556(ปรับปรุงปี 2561) 3.การพัฒนาหลักสูตรประจำปี 2662 4.การรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่