ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ( 14-06-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 362 ครั้ง

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ทางสถาบันฯ ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา กราบอาราธนาพระพรหมงคล วิ. (หลองปู่ทอง สิริมงคโล) ประกอบพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกพระพุทธรูปประจำสถาบันฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันฯ และทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากท่าน สุนันท์ เทพศรี ผู้ชำนาญการด้านความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายชื่อสถาบันฯ ณ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ตั้งของสถาบันฯ ในอนาคต) โดยมีนาย บุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน