ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2562 ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 78 ครั้ง

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2562 โดยนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูยน์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : น้องนินิว)