ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 4/2562 ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 576 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : แจ่ม)