ภาพกิจกรรม
จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องระดับอุดม ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 361 ครั้ง

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องระดับอุดมศึกษา CHECO (ระยะติดตามผลการดำเนินการ) โดยมีนายตุ๋ย สุวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1