ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ( 19-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 401 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่