ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 149 ครั้ง

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษเดินทางร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่