ภาพกิจกรรม
ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ( 31-01-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 139 ครั้ง

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่