ภาพกิจกรรม
การซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( 08-08-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 111 ครั้ง

ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานการซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ร่วมเป็นเกียรติการซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑