ภาพกิจกรรม
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ( 13-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 48 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 "นายสมบัติ นาหลวง" ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคาร 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่