ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 9/2566 ( 26-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 62 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง