ภาพกิจกรรม
นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ( 29-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 119 ครั้ง

วันนี้ 25 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในทุกหลักสูตรต่อไป "จับไว้แล้วไปด้วยกัน"