ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอ ( 09-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 603 ครั้ง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายอภิรมย์ บำรุงพันธ์ ผู้จัดการรีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ รีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ ณ รีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่