ภาพกิจกรรม
นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 439 ครั้ง

ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เพื่อเป็นร่มเงาและเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สถาบันฯ เป็นพื้นที่สีเขียว โดยมีผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมปลูกในครั้งนี้