ภาพกิจกรรม
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ( 22-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 153 ครั้ง

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก "รางวัลครู อาจารย์ นักวิจัยดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1" ประจำปีการศึกษา 2566