ภาพกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี ( 25-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 119 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1