ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 26-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 195 ครั้ง

24 มีนาคม 2567 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 11 ท่าน และขอแสดงความยินดีกับครูสอนดี ครูนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้