ภาพกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี ( 29-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 353 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ นางชูศรี มังกะระ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1