ภาพกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ( 01-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 148 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่เข้าฝึกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพทางการบริหารในองค์กรทางการศึกษา จำนวน ๔๕ ชั่วโมง จำนวน ๘ คน #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1