ภาพกิจกรรม
การสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ( 03-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 121 ครั้ง

วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500.- บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567