ภาพกิจกรรม
การประชุมจัดทำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( 05-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 153 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานเปิดการประชุมจัดทำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1