ภาพกิจกรรม
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 314 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบัน มาตรา ๒๓(๔) ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีประธานการประชุม นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 7 วิทยาลัยในสังกัดฯ