ภาพกิจกรรม
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ( 17-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 439 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิต และกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษา