ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่น ( 01-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 521 ครั้ง

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาประชุมวางแผนในการปลูกต้นซากุระที่ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกต้นซากุระ รวมถึงเข้ามาชมพื้นที่ที่กำลังจะมีการสร้างอาคารสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 (สันป่าตอง) เพื่อนำซากุระมาปลูกในพื้นที่สถาบัน