ภาพกิจกรรม
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินการในพิธีพระราชปริญญาบัตร ( 02-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 470 ครั้ง

คณะผู้อำนวยการสถาบันและคณะดำเนินงานในพิธีพระราชปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ได้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินการในพิธีพระราชปริญญาบัตร โดยมีท่าน สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560