ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 04-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 460 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหารสอน.1 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 30-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 602 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ.ประสาร พันธ์ลิมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียด(คอศ.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( 28-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 605 ครั้ง
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานสารบรรณ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน ( 28-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 382 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ( 27-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 488 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะครู หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1) ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย ( 23-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 337 ครั้ง
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8 คนที่มาศึกษาอยู่ที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และหลังจากนั้นเวลา 13.29 น. คณะผู้บริหาร ครู จาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าศึกษาดูงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ Mr. KANG.TAE BONG and Mr. KIM,JONG-GU ( 22-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 416 ครั้ง
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ Mr. KANG.TAE BONG Principal and Mr. KIM,JONG-GU Vice- Principal Gyeongbuk Machinery Technical High School, Daegu, Korea จากเมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทำความร่วมทางการศึกษา (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับดร.ศรีชัย พรประชาธรรม และอาจารย์จินศิริ พุ่มศิริ ( 17-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 1236 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และอาจารย์จินศิริ พุ่มศิริผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยมีนายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นผู้นำเสนอภาระกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 17-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 312 ครั้ง
วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 17-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 316 ครั้ง
วันอังคารที่ 14 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21   >> | Last