ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และปฏิบัติการวิเคร ( 07-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 54 ครั้ง
นวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และปฏิบัติการวิเคราะห์ PLO โดยมี นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมดจำนวน ๑๑ สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ สาขาวิชา และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ สาขาวิชา เข้าร่วมอบรม ฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 03-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 43 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ชำนาญการด้านพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่ได้รับ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 ดูภาพกิจกรรม..

🎉ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้า ( 30-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 45 ครั้ง
🎉ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา📣 ดูภาพกิจกรรม..

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานเปิดงาน Northern Beauty Contest Championship to Regi ( 29-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 49 ครั้ง
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานเปิดงาน Northern Beauty Contest Championship to Regionals PMU การแข่งขันชิงแชมป์ความงามภาคเหนือ 2523 สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย PMAT จัดแข่งขันชิงแชมป์ความงาม และประชุม PMU ประจำภาคเหนือ เพื่อค้นคว้าหาสุดยอดฝีมือช่างความงามของภาคเหนือ เพื่อต่อยอดชิงแชมป์ไทย ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ( 29-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 56 ครั้ง
วันนี้ 25 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในทุกหลักสูตรต่อไป "จับไว้แล้วไปด้วยกัน" ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 9/2566 ( 26-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 61 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดูภาพกิจกรรม..

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 23-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 41 ครั้ง
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" โดยมีพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ( 13-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 47 ครั้ง
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 "นายสมบัติ นาหลวง" ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคาร 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ( 11-08-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 125 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ จัดพิธีถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 🚩นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ 🌟โดยรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ วางพานพุ่มสักการะ ลงนามถวายพระชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชินี ถวายความเคารพพร้อมกัน และร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ดูภาพกิจกรรม..

การซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( 08-08-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 110 ครั้ง
ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานการซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ร่วมเป็นเกียรติการซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last