ภาพกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี ( 25-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ( 22-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 172 ครั้ง
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก "รางวัลครู อาจารย์ นักวิจัยดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1" ประจำปีการศึกษา 2566 ดูภาพกิจกรรม..

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ( 22-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 132 ครั้ง
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก "รางวัลครู อาจารย์ผู้สอนดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1" ประจำปีการศึกษา 2566 ดูภาพกิจกรรม..

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ( 22-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 147 ครั้ง
ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานและมีผลงานด้านวิชาการ ด้านสร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและชุมชน สังคม ประเทศชาติ นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ดังนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ( 19-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 121 ครั้ง
ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานและมีผลงานด้านวิชาการ ด้านสร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและชุมชน สังคม ประเทศชาติ นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ดังนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ( 23-02-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 522 ครั้ง
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 อัตรา ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ( 04-12-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 507 ครั้ง
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการ ( 30-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 547 ครั้ง
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับสถาบัน) ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และการวิเคราะห์ PLO (Program learning Outcom ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 495 ครั้ง
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ได้มอบหมายให้นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และการวิเคราะห์ PLO (Program learning Outcomes) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ ๗" ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ชั้น ๒ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมงคล ธุระ และนายสมฤทธิ์ โกมิตร์ เป็นวิทยากรให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๕ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จำนวน ๔ หลักสูตร รวมมีผู้เข้าการอบรม ฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๗ ท่าน ผลผลิตที่ได้ คือ เอกสารเค้าโครง หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เล่ม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ กับ สถาบันการอาชีวศึกษ ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 533 ครั้ง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวภัทราวดี ประพันธ์ศรี ตัวแทนโรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   >> | Last