ภาพกิจกรรม
ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 21-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 295 ครั้ง
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ( 17-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 355 ครั้ง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธาศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรองฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ( 13-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 243 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ 4/2563 ( 05-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 247 ครั้ง
ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบหมายให้นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษารับมอบ(ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 214 ครั้ง
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 216 ครั้ง
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษเดินทางร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( 09-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 437 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1พร้อมด้วย นางจงประนอม ศรีพรหมมา ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และนายธีรโชติ ธรรมกิติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 (Framework for IVEN 1 Development plan 2020 ) ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 405 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมกันต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 297 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาฯ ( 30-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 264 ครั้ง
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ โดยท่านวิทยากร นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   >> | Last