ภาพกิจกรรม
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ( 10-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | เปิดดูทั้งหมด 635 ครั้ง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จัดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอณ ห้อง ประชุมสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี นายกสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เป็นประธานและเปิดการประชุม มี บุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 130 ท่าน จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [ 21 ]